Εκπαιδευτικά

Γνωστικά παιχνιδίσματα

Στο εργαστήρι μας φτιάχνουμε χειροποίητα ξύλινα εκπαιδευτικά παιχνίδια εμπνευσμένα από τη φιλοσοφία Μοντεσσόρι με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού.